Zoek Boek en Speel

Actievoorwaarden

Deze Winactie is uitgeschreven door Appscape gevestigd  te Zwolle. Op deze winactie zijn de volgende actievoorwaarden van toepassing.

 1. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je het bericht op Facebook geliked hebt of een opmerking hebt geplaats. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 2. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen per actie.
 3. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
 4. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
 5. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.
 6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 7. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 8. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie getagd in het actiebericht. De speler moet daarna zelf contact opnemen met Appscape om de prijs te ontvangen. Als de winnaar niet binnen 48 uur contact heeft opgenomen met Appscape, mag Appscape de prijs aan iemand anders geven.
 9. Appscape kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 10. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 11. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 12. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Appscape voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
 13. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Appscape in overleg met de winnaar.
 14. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 15. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname bij acties in de toekomst.
 16. Voor vragen of klachten kan contact worden opgenomen met Appscape via info@appscape.info