Met instellingen kan je alle wijzigen doorvoeren in Appscape